Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Onderzoek naar de stand van zaken in 2012

Samenvatting

Het primaire doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in de stand van zaken in het gemeentelijk beleid en organisatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in 2012 en in de verschillen met 2009. Daarbij moet het onderzoek inzicht geven in de opvattingen van gemeenten over ondersteuning die de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) hebben geboden bij de bestuurlijke aanpak. Dit ook met het oog op het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake de toekomst van de bestuurlijke aanpak en de RIEC's.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Beleidstheorie
 3. Bewustzijn van criminaliteit
 4. Rolopvatting en bestuurlijke verankering
 5. Organisatorische verankering
 6. Samenwerking
 7. Inzet instrumentarium
 8. Inschatting effecten bestuurlijke aanpak
 9. Regionale vergelijking gemeenten
 10. Vergelijking 2009 en 2012
 11. Waardering RIEC's
 12. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smits, J., Sibma, A., Roodnat, J., Schudde, B.
Organisatie(s):
Arena Consulting , Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Deventer/Groningen
Uitgever:
Arena Consulting/Pro Facto
Jaar van uitgave:
2013

Bestelinformatie

Adres:
Arena Consulting
E-mailadres:
info@arenaconsulting.nl
Website:
www.arenaconsulting.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eenmeting bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad
Projectnummer:
2207
Operationele status:
Afgerond