Het Van Traa-project

Het Van Traa-project

Evaluatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam

Samenvatting

In dit evaluatieonderzoek zijn de doelen en de opzet van het Wallenproject en het Van Traa-project, de uitvoering hiervan en de uiteindelijke uitkomsten bestudeerd. Het doel van het Wallenproject was het ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in het Wallengebied van Amsterdam. Doelen van het Van Traa-project waren (en zijn) het toepassen van deze methodiek in de gehele stad en de implementatie van de Wallenaanpak in stadsdeel Centrum. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is te voorkomen dat het openbaar bestuur criminele activiteiten faciliteert.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huisman, W., Huikeshoven, M., Nelen, H., Bunt, H. van de, Struiksma, J.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5454-651-4
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
RA 13.284

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Projectnummer:
02.069
Operationele status:
Afgerond