Doordringen of doordrinken

Doordringen of doordrinken

Effectevaluatie Halt-straf Alcohol

Samenvatting

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en achttien jaar die onder invloed van alcohol en APV- of een strafrechtelijk feit hebben gepleegd. Deze effectevaluatie is een vervolg op de procesevaluatie (projectnummer 1829 - zie link bij: Meer informatie). De hoofdvraag van deze effectevaluatie luidt:
In hoeverre is de straf effectief in termen van het vergroten van de kennis ten aanzien van de effecten van alcoholgebruik, de bewustwording ten aanzien van het eigen gebruik (zoals risico's en effecten van eigen gebruik) en in termen van gedragsverandering en recidive?

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Literatuurverkenning
  4. Kenmerken van de onderzoekspopulatie
  5. Effecten van de Halt-straf Alcohol
  6. Conclusie en discussie

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, J., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-75116-97-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie Halt-afdoening Alcohol
Projectnummer:
2159
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie