To Behave or not to Behave?

To Behave or not to Behave?

Een evaluatieonderzoek naar het gedragsprogramma 'Zo gaat dat hier: Behave!' voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs

Samenvatting

Het opstellen van gedragscodes op scholen is een onderdeel van het 'Programma Geweld' in het publieke en semi-publieke domein (2008). Eén van de maatregelen is het ontwikkelen en uitvoeren van een gedragscodeprogramma op scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2008 is Codename Future gestart met de ontwikkeling en uitvoering van 'Zo gaat dat hier: Behave!', een programma voor de onderbouw van het VMBO, HAVO en VWO waarbij leerlingen projectmatig aan de slag gaan met het ontwikkelen van een gedragscode. Om inzicht te krijgen in de uitvoering en effecten van het programma is dit evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting
Inleiding

  1. Achtergrond en theoretisch kader
  2. Opzet van de evaluatie
  3. Onderzoeksinstrumenten
  4. Uitvoering van het onderzoek
  5. Leeswijzer voor de resultaten
  6. Contextevaluatie: In welke context is het programma uitgevoerd?
  7. Procesevaluatie: Hoe en met wie is het programma Behave uitgevoerd?
  8. Productevaluatie: Wat zijn de resultaten van Behave?
  9. Hoe kan de kwaliteit en de effectiviteit van het programma Behave worden beoordeeld?
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tönis, I.C.M., Smit, H., Zoete, J.S. de, Brabander, C.J. de, Lakerveld, J.A. van
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden - Platform opleiding, onderwijs en organisatie (PLATO)
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Platform opleiding, onderwijs en organisatie (PLATO)
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effect van 'Behave' van gedragscodes binnen in het onderwijs
Projectnummer:
1679
Operationele status:
Afgerond