Effectief uit huis geplaatst?

Veiligheid en preventie / Crisisinterventie

Effectief uit huis geplaatst?

Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Samenvatting

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een (dreigende) situatie van huiselijk geweld de pleger een tijdelijk huisverbod op te leggen voor de duur van 10 dagen (eventueel te verlengen met maximaal 18 dagen). Het huisverbod houdt in dat de pleger zijn of haar woning niet meer in mag en ook geen contact mag opnemen met partner, kinderen en/of andere huisgenoten. Op deze wijze wordt een afkoelingsperiode gecreëerd, waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en waardoor escalatie kan worden voorkomen.
Het doel van deze effectevaluatie is het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het huisverbod, mede in relatie tot de wijze waarop het wordt ingezet en het aan het huisverbod gekoppelde hulpverleningstraject.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksgroepen in beeld
  3. Het opleggen van huisverboden sinds 1-1-2009
  4. Hulpverlening bij huiselijk geweld
  5. Effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod
  6. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vaan, K.B.M. de, Timmermans, M., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod
Projectnummer:
2035
Operationele status:
Afgerond