Behoeftenonderzoek Alerteringssystemen

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Behoeftenonderzoek Alerteringssystemen

Samenvatting

Bij de politie bestaat soms onduidelijkheid over de inzet van de diverse alerteringsystemen zoals burgernet, sms alert en amber alert bij een persoonsvermissing, de vermissing van een voertuig of het oplossen van een misdrijf. Gezamenlijk worden ze aangeduid als de alerteringsfamilie.
De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de verwachtingen en behoeften van burgers ten aanzien van het gebruik van alerteringssystemen door de overheid. Het onderzoek biedt de overheid aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers zijn te stimuleren om zich op te geven voor alerteringssystemen en om zich hiervoor in te zetten. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken als input voor een effectieve inzet van de alerteringssystemen, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van burgers.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Huidige inzet van alerteringssytemen
  3. Perceptie, waardering en verwachtingen
  4. Motieven voor deelname aan alerteringssystemen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bouwmeester, J., Das, E., Franx, K., Holzmann, M.
Organisatie(s):
I&O Research, Radboud Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Hoorn
Uitgever:
I&O Research
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
I&O Research
 
Postbus 563
 
7500 AN Enschede
Telefoon:
(053) 2005200
E-mailadres:
info@ioresearch.nl
Website:
www.ioresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Behoeftenonderzoek alerteringsystemen
Projectnummer:
2237
Operationele status:
Afgerond