DNA in de databank: de moeite waard?

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

DNA in de databank: de moeite waard?

Een procesanalyse binnen de strafrechtsketen met het oog op de effectiviteit en efficiëntie van de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Samenvatting

Op 1 februari 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) in werking getreden. Sinds die datum wordt van het overgrote deel van alle personen die worden veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict celmateriaal afgenomen. Uit dat celmateriaal wordt vervolgens een DNA-profiel opgesteld dat wordt bewaard in de databank en vergeleken met reeds aanwezige en met in de toekomst toe te voegen DNA-profielen.
De doelstelling van dit onderzoek luidt: Zicht krijgen op de wijze waarop toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in Nederland bijdraagt aan de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, teneinde een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijk gewenste aanpassingen in de werkprocessen in de strafrechtsketen aangaande de toepassing van deze wet, en over de rechtvaardiging van nieuwe investeringen in dit opsporingsmiddel.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. Contextuele aspecten
  3. Onderzoeksopzet- en uitvoering
  4. DNA
  5. Effectiviteit van de toepassing van de Wet DNA-V
  6. De strafvorderlijke keten en het DNA-ketenproces (efficiƫntie)
  7. Conclusies en aanknopingspunten ter verbetering
Afsluiting
Literatuur
Regelgeving
Jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Taverne, M.D. , Nijboer, J.F. , Abdoel, M.F., Farooq, S.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit van opsporingsmiddelen DNA-V
Projectnummer:
1952B
Operationele status:
Afgerond