Evaluatie pilot elektronische volgsystemen

Evaluatie pilot elektronische volgsystemen

Samenvatting

Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen met EVS (Elektronisch Volgsysteem) in het buitenland, worden er bij de sectoren GW (Gevangeniswezen), jeugd en tbs een aantal pilot-projecten opgestart waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische volgsystemen met GPS-techniek (GPS = Global Positioning Satelite). De implementatie van GPS in deze pilots is in dit onderzoek geëvalueerd. Er zijn twee belangrijke argumenten die pleiten voor het gebruik van EVS. In de eerste plaats vragen politiek en samenleving om de toepassing van andere instrumenten die erop gericht zijn om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Daarnaast zou door de toepassing van EVS de oplegging van de straf of maatregel mogelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De recente overvloedige aandacht bij de politiek en de media voor dit onderwerp dwingt er verder toe te komen met een gedegen onderzoek naar de toepassingen van EVS in het buitenland.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Elektronische volgsystemen
  3. De pilots met EVS in Nederland
  4. Samenvatting en conclusies 
Bronnen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Miedema, F., Post, B.
Organisatie(s):
WODC, ITS
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.298

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Elektronische volgsystemen
Projectnummer:
1255
Operationele status:
Afgerond