Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelsel huwelijksvermogensrecht

Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelsel huwelijksvermogensrecht

Samenvatting

De regering onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid om het wettelijk basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht te wijzigen. In deze Emancipatie-effectrapportage (EER) stond de vraag centraal welke voorziene en onvoorziene effecten op de rechtspositie van de vrouw kunnen voortvloeien uit deze voorgenomen herziening. Het toetsingskader van deze EER is gezocht in het VN-Vrouwenverdrag. Op grond van dit Verdrag moet iedere wijziging van een wettelijk systeem, die relevantie heeft voor de positie van vrouwen, bijdragen aan de volgende drie subdoelstellingen:

  1. het realiseren van volledige gelijkheid voor de wet en in het openbaar bestuur
  2. de positieverbetering van vrouwen
  3. de bestrijding van de dominante genderideologie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Inleiding
  2. Het toetsingskader
  3. De veranderde verhoudingen tussen de seksen
  4. Het voorstel tot wijziging van het basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Holtmaat, R., Boer, M.M. de (medew.), Hooghiemstra, B.J.T. (medew.), Hondt, W.A. de (medew.), De Regt, A. (medew.), Reinhartz, B.E. (medew.), Schipers, J.J. (medew.)
Organisatie(s):
Clara Wichmann Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Clara Wichmann Instituut
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.460

Bestelinformatie

Adres:
Clara Wichmann Instituut

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelsel huwelijksvermogensrecht
Projectnummer:
99.124
Operationele status:
Alleen publicatie