Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

Strafrecht en strafproces / Gesloten jeugdzorg

Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de mate waarin jongeren met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ) neuropsychologische disfuncties vertonen en in welke mate deze disfuncties samenhangen met behandelbetrokkenheid en -succes.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en abstract

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Discussie
  5. Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Colins, O., Hermans, M., Vermeiren, R.
Organisatie(s):
Curium-LUMC, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Curium-LUMC
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Curium - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ervaringen van afwijzing en agressie; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1910
Operationele status:
Afgerond