Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: welke regelingen en modaliteiten bestaan er in de onderzochte landen (Belgiƫ, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zwitserland) inzake de betekening van stukken in strafzaken die kunnen bijdragen aan de verbetering van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in Nederland? In hoeverre zijn die regelingen en modaliteiten werkbaar en in hoeverre zijn zij, in het licht van het EVRM en EHRM, acceptabel?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Resultaten uit de Quick Scan
  3. Belgiƫ
  4. Duitsland
  5. Engeland
  6. Noorwegen
  7. Zwitserland
  8. De Europexe context: EVRM en EHRM
  9. Slotbeschouwing: enige voor Nederland relevante conclusies
Samenvatting
Summary
Literatuur
Jurisprudentie
Begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mevis, P.A.M., Verbaan, J.H.J., Postma, L. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Europese regelingen inzake betekening
Projectnummer:
2158
Operationele status:
Afgerond