Trendrapportage advocatuur 2006

Trendrapportage advocatuur 2006

Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Samenvatting

De advocatuur heeft de laatste jaren een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Elementen als schaalvergroting, specialisering, internationalisering en commercialisering hebben de afgelopen jaren hun invloed doen gelden op zowel het takenpakket als de organisatievorm van kantoren. Daarnaast is er een toenemende concurrentiedruk. Door de Europese Commissie – en in navolging daarvan de Nederlandse Mededingingsautoriteit – worden advocaten primair als ondernemers gezien. Vanuit dat perspectief wordt de beroepsreglementering ter waarborging van de onafhankelijkheid, partijdigheid, kwaliteit en integriteit, in toenemende mate kritisch bejegend.
Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van de volgende aspecten van de dienstverlening:

  • de toegankelijkheid (vraag naar diensten, aanbod advocaten, hoogte tarieven);
  • de continuïteit (in- en doorstroom studenten en stagiairs, man-vrouwverhouding, leeftijdsverdeling);
  • de kwaliteit (kwaliteitsborging, klachten en tuchtrechtzaken, beroepsethiek en tevredenheid cliënten).   

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Toegankelijkheid
  3. Continuïteit
  4. Kwaliteit
  5. Conclusies   

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Peters, S.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Onderzoek en beleid 261
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.577

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trendrapportage advocatuur
Onderzoeker(s):
Voert, M.J. ter
Projectnummer:
1289
Operationele status:
Afgerond