Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Landelijk beleid en lokale praktijk

Samenvatting

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van toezeggingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze toezeggingen was de zorg die in de Tweede Kamer leeft over het geringe aantal AMV’s dat terugkeert naar het land van herkomst en het grote aantal minderjarigen dat de laatste jaren ‘met onbekende bestemming’ is vertrokken. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe vaak komen terugkeer naar het land van herkomst en vertrek met onbekende bestemming (MOB) vanuit de AMV-terugkeerunits voor en kan er een verband worden gelegd met de activiteiten die de betrokken organisaties uitvoeren om terugkeer naar het land van herkomst te bevorderen en MOB-gaan te voorkomen? Welke andere factoren, zoals de achtergrondkenmerken van de jongeren, hun terugkeermotivatie en praktische (on)mogelijkheden, spelen hierbij een rol?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theorie en praktijk van het AMV-beleid
  3. Literatuur op het gebied van terugkeer en MOB
  4. Onderzoeksopzet
  5. Vertrek en MOB in cijfers
  6. Activiteiten van betrokken organisaties op het gebied van terugkeer en MOB
  7. Kenmerken en houding van 21 AMV's
  8. Conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kromhout, M.H.C., Leijstra, Y.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-05
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.425

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie AMV-beleid mbt terugkeer en MOB
Onderzoeker(s):
Kromhout, M.H.C.
Projectnummer:
1244
Operationele status:
Afgerond