Evaluatie asielramingen

Staats- en bestuursrecht / Begroting

Evaluatie asielramingen

Samenvatting

Bij de evaluatie van de asielramingen gaat het in dit geval om drie onderdelen:

  1. De prognose van de asielaanmeldingen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): alle meldingen van vreemdelingen die een aanvraag willen indienen voor een asielvergunning.
  2. De prognose van de asielinstroom bij de IND: het aantal in behandeling genomen aanvragen door de IND.
  3. De meerjarige productieprognose (MPP), onderdeel asiel: in de jaarlijkse MPP wordt voor vijf jaar vooruit het aanbod van de IND, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State voorspeld, alsmede de bezetting van het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opvang.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Institutioneel kader
  4. Kwantitatieve analyse
  5. Conclusies
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Blankers, I., Friperson, R.
Organisatie(s):
WODC, APE
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie asielramingen
Projectnummer:
1986
Operationele status:
Afgerond