Balanceren met recht

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

Balanceren met recht

onderzoek naar de beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk

Samenvatting

Dit rapport vormt de neerslag van het tweede evaluatie-onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt). Deze wet is ruim elf jaar geleden in werking getreden en regelt de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden. De probleemstelling van het onderzoek is drieledig en luidt:
- Hoe is de Bvt tien jaar na invoering van de wet geïmplementeerd in de tbs-inrichtingen?
- In hoeverre zijn de met de wet beoogde doelstellingen bereikt?
- Welke knelpunten/aandachtspunten treden op? Wat zijn ongewenste neveneffecten?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Probleemvelden
  4. Bemiddeling en beklag
  5. Beroep en schorsing
  6. Op zoek naar een balans tussen beveiliging, behandeling en rechtspositie
  7. Conclusie
Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoek, D. van der, Eppink, K., Koenraadt, F., Boone, M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-155-4
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie beginselenwet verpleging TBS-ers
Projectnummer:
1279
Operationele status:
Afgerond