Evaluatie beleidskader Longstay

Evaluatie beleidskader Longstay

differentiatie, herbeoordeling en verloftoets

Samenvatting

Per 1 juni 2009 is een nieuw beleidskader Longstay Forensische Zorg in werking getreden. Het nieuwe beleidskader bevat ten opzichte van het vorige beleidskader een versterking van de rechtspositie van tbs-gestelden in de longstay en een differentiatie van de longstaypopulatie naar beveiligings- en zorgniveau’s. Vanaf 27 mei 2012 is eveneens de Verlofregeling voor tbs-gestelden gewijzigd, met specifieke consequenties voor personen met een longstay-status. Deze onderzoeksrapportage bevat een procesevaluatie van de implementatie van het beleidskader en de Verlofregeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het beleidskader en de Verlofregeling
  3. Interne differentiatie
  4. Van aanvraag longstay-status tot plaatsing
  5. Driejaarlijkse herbeoordeling
  6. Verlof
  7. Beëindiging longstay en uitstroom
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Reitsma, J., Walberg, A., Jongebreur, W., Schrama, A.
Organisatie(s):
Significant , WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie beleidskader longstay forensische zorg
Projectnummer:
2107
Operationele status:
Afgerond