Werklast bestuurlijke boete

Staats- en bestuursrecht / Wet Mulder

Werklast bestuurlijke boete

Determinanten van de werkbelasting in de bestuursrechtspleging

Samenvatting

Hoofddoel van het onderzoek is het ontwerpen van een instrument om, voorafgaand aan de invoering van nieuwe wetgeving, de gevolgen van de bestuurlijke boete voor de werkbelasting bij bestuursorganen en de rechtspraak te kunnen inschatten. Een dergelijk instrument kan leiden tot een betere afweging van de geschiktheid van het instrument bestuurlijke boete en een betere onderbouwing van de uitvoerbaarheid van beleid.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Beleidscontext en vraagstelling

  2. Onderzoeksopzet

  3. Berekening van werklast

  4. Indicatoren voor werklast van de Werkloosheidswet

  5. Indicatoren voor werklast van de Mededingingswet

  6. Indicatoren voor werklast van de Arbowet

  7. Indicatoren voor werklast van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (wet Mulder)

  8. Indicatoren voor werklast van de Parkeerbelastingen

  9. Analyse van werklastbepalende factoren

  10. Conclusies en instrumentontwikkeling

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Erp, J.G. van, Ewijk, M.D. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Onderzoek en beleid 232
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie bestuurlijke boete
Projectnummer:
1119
Operationele status:
Afgerond