Systeem in zaken

Civiel recht en civiel proces / Belastingadviseurs

Systeem in zaken

Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

Samenvatting

In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrrorisme (WWFT) bij notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren, dat door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. BFT in beeld
  3. Analytisch kader en onderzoeksaanpak
  4. Reconstructie beleidstheorie financieel toezicht
  5. Reconstructie beleidstheorie WWFT-toezicht
  6. Effectiviteit
  7. Doelmatigheid
  8. Beantwoording onderzoeksvragen
  9. Conclusies
Bijlagen
1. Geraadpleegde bronnen
2. Geïnterviewde personen
3. Topiclijst interviews
4. Leden begeleidingscommissie
5. Expertgroep
6. Onderzoeksteam
7. Lijst met afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smits, J., Struiksma, N., Heuvel, M. van den
Organisatie(s):
WODC, Arena Consulting
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Arena Consulting
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Arena Consulting
E-mailadres:
info@arenaconsulting.nl
Website:
www.arenaconsulting.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie BFT
Projectnummer:
1772
Operationele status:
Afgerond