De CEAS aan het werk

Strafrecht en strafproces / Rechtsdwaling

De CEAS aan het werk

Bevindingen over het functioneren van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 2006-2008

Samenvatting

Deze evaluatie richt zich op de werkzaamheden van de CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken)en de Toegangscommissie. Op welke wijze heeft de Toegangscommissie van de CEAS uit aangemelde gevallen te onderzoeken strafzaken geselecteerd? Op welke wijze hebben de driemanschappen van de CEAS het onderzoek naar mogelijke ernstige manco's uitgevoerd? In hoeverre zijn de activiteiten van de Toegangscommissie en de driemanschappen te kwalificeren als onafhankelijk, objectief, navolgbaar, tijdig en 'afdoende'? De volgende drie afgesloten strafzaken zijn nader onderzocht: 1. de Enschedese ontuchtzaak, 2. de zaak Lucia de B. en 3. de zaak Ina Post.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Aanleiding, probleemstelling en aanpak
  2. Ontstaan en uitgangspunten van de CEAS
  3. De Toegangscommissie
  4. De driemanschappen: nader onderzoek
  5. Werkwijze in nader onderzoek Enschedese ontuchtzaak
  6. Werkwijze in nader onderzoek Lucia de B.
  7. Werkwijze in nader onderzoek Ina Post
  8. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Klein Haarhuis, C.M., Jongste, W.M. de
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Onderzoek en beleid 274
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS)
Projectnummer:
1658
Operationele status:
Afgerond