Het deskundigenregister in strafzaken

Civiel recht en civiel proces / Deskundigen

Het deskundigenregister in strafzaken

de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's

Samenvatting

Per 1 maart 2010 is het nationale deskundigenregister in strafzaken (NRGD) ingevoerd, op grond van het besluit Deskundigenregister, welk besluit is gebaseerd op de Wet deskundige in strafzaken (TK 2006-2007 nr. 31 116). Het register is één van de in deze wet voorgestelde maatregelen ter verbetering van de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces.
Dit onderzoek behelst een voorbereiding voor een latere evaluatie van het deskundigenregister. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het concept planevaluatie. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:

 1. Welke gevolgen heeft de invoering van de Wet deskundigen in strafzaken en het instellen van een deskundigenregister voor het strafprocesrecht betreffende deskundigen?
 2. Hoe wordt in andere landen bevorderd dat deskundigenbewijs bijdraagt aan strafvorderlijke doelstellingen, in het bijzonder de waarheidsvinding? In welke mate spelen deskundigenregisters daarbij een rol? Kunnen uit buitenlandse ervaringen voorwaarden en omstandigheden worden afgeleid die van invloed zijn op de mogelijkheden om met een deskudigenregister bij te dragen aan strafvorderlijke doelstellingen, in het bijzonder de waarheidsvinding?
 3. Welke informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het deskundigenregister goed werkt? 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. De Wet deskundigen in strafzaken
 3. Het deskundigenregister en de wetgever
 4. Het Besluit register deskundige in strafzaken, de Gedragscode en de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek
 5. Interviews met sleutelrespondenten
 6. De rol van de deskundige in het Belgische strafproces
 7. De rol van de deskundige in het Duitse strafproces
 8. De rol van de deskundige in het Franse strafproces
 9. De rol van de deskundige in het Engelse strafproces
 10. De planevaluatie
 11. De evaluatie van het deskundigenregister; een vooruitblik
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Keulen, B.F., Elzinga, H.K., Kwakman, N.J.M., Nijboer, J.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Planevaluatie Deskundigenregister in strafzaken
Projectnummer:
1859
Operationele status:
Afgerond