Kappen met asociaal gedrag

Criminologie en victimologie / Randgroepjongeren

Kappen met asociaal gedrag

Evaluatie van de pilot FF Kappe in Rotterdam

Samenvatting

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot 'FF Kappe', in welke context zouden deze werken en zijn er neveneffecten te benoemen? De doelgroep voor FF Kappe bestaat uit jongeren tussen de 12 en 24 jaar die bij herhaling voor grote overlast in de buurt zorgen. Het project is geïnspireerd door de Acceptable Behaviour Contracts (ABC) en Anti-Social Behaviour Orders (ASBO) in Engeland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding

  1. Rotterdam, Delfshaven en het Rotterdams jeugdbeleid
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Aanpak van asociaal gedrag in Engeland
  4. Planevaluatie: veronderstelde en mogelijke gedragsmechanismen
  5. Plan 'FF Kappe' in Rotterdam
  6. Procesevaluatie: FF Kappe in praktijk
  7. Plan en proces, confrontatie van theorie en praktijk
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winkels, J.
Organisatie(s):
WODC, ITS, Radboud Universiteit
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Doe Normaal-contract
Projectnummer:
1464
Operationele status:
Afgerond