Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld

Staats- en bestuursrecht / Raad voor de rechtspraak

Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld

Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

Samenvatting

Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is. In hoeverre zijn de beoogde doelstellingen van de wet gerealiseerd en welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht? Deze doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de volgende, centrale probleemstelling: Hoe functioneert de rechterlijke organisatie vier jaar na invoering van de Wet Raad voor de Rechtspraak en de Wet Organisatie en Bestuur Gerechten? In hoeverre zijn de in de wetten beoogde doelstellingen bereikt, welke knelpunten treden op en wat zijn de (ongewenste) neveneffecten? Het onderzoek is een breedtestudie en maakt deel uit van een evaluatieprogramma modernisering rechterlijke macht. Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deetman.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Achtergronden van de Wet op de rechterlijke organisatie en Wet Raad voor de rechtspraak
  2. Methodologie en interpretatiekader
  3. Bevindingen ten aanzien van de bestuursorganisatie en bestuurseffectiviteit
  4. Bevindingen ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak in relatie tot de gerechten en het ministerie
  5. Bevindingen ten aanzien van de juridische kwaliteit van het rechterlijk werk, efficiency en rechtseenheid
  6. Conclusies ten aanzien van het bereiken van de wettelijke doelstellingen
  7. Slotbeschouwing in het licht van het interpretatiekader

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boone, M., Kramer, P., Langbroek, Ph., Olthof, S., Ravesteyn, J. van
Organisatie(s):
WODC, KPMG, Universiteit Utrecht
Plaats uitgave:
Amstelveen
Uitgever:
KPMG Business Advisory Services
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.426

Bestelinformatie

Adres:
KPMG Business Advisory Services
Telefoon:
020 6568084
Fax:
020 6568450
Website:
www.kpmg.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie effecten modernisering rechterlijke macht (wetsevaluatie)
Onderzoeker(s):
Olthof, S.A.M.
Projectnummer:
1162
Operationele status:
Afgerond