Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie

Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie

Het functioneren van het erkenningsproces justitiële gedragsinterventies gericht op recidivevermindering

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag voor deze procesevaluatie luidt:
In hoeverre heeft de Erkenningscommissie in de afgelopen (drie) jaren sinds de oprichting gefunctioneerd op de manier zoals werd beoogd, doen zich hierin knelpunten voor en in hoeverre behoeft de manier van werken aanpassing?
In aanvulling op deze vraag zijn ook de eventuele uitbreiding van taken van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en de Erkenningscommissie Jeugdinterventies in het onderzoek meegenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het beoogde functioneren van de erkenningscommissie
  3. Het functioneren van de erkenningscommissie
  4. Het functioneren van andere partijen
  5. Taakuitbreiding
  6. Harmonisatie
  7. Conclusies
Respondenten diepte-interviews
Beoordelingscriteria

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jongebreur, L.P.W, Lindenberg, R.
Organisatie(s):
WODC, Significant
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant
Telefoon:
0342 405240
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
www.significant.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie erkenningscommissie gedragsinterventies justitie
Projectnummer:
1695
Operationele status:
Afgerond