Bont en blauw

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Bont en blauw

Een onderzoek naar de behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejeging van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie

Samenvatting

Dit zijn de resultaten van een landelijk onderzoek naar de wijze waarop geweldszaken tegen politieambtenaren worden behandeld. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de initiatieven en maatregelen bij zowel de politiekorpsen alsĀ het openbaar ministerie geleid hebben tot een verbetering van de procesmatige, strafrechtelijke behandeling van geweldszaken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Geweld tegen politieambtenaren
  2. Het behandelingsproces van geweld tegen de politie in onderzoek
  3. De praktijk bij de politie in beeld
  4. De praktijk bij het openbaar ministerie in beeld
  5. De onderzoeksvragen beantwoord
Nawoord
Samenvatting
Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van , Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-75116-46-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie geweldszaken politie
Projectnummer:
1713
Operationele status:
Afgerond