Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken

Staats- en bestuursrecht / Griffie

Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken

De complexiteit van vereenvoudiging

Samenvatting

De in dit onderzoek geëvalueerde Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) werd in twee fasen ingevoerd: de tariefswijzigingen per 1 november 2010 en de gewijzigde inning per 1 januari 2011.
Een wetsevaluatie richt zich in grote lijnen op drie cruciale vragen: welke doelen wil de wetgever bereiken, welke maatregelen neem hij daartoe – ofwel welke instrumenten zet hij daarvoor in – en wat zijn de resultaten daarvan in relatie tot de gestelde doelen?
De Wgbz beoogde in de eerste plaats een vereenvoudiging van het tot 2010 geldende complexe stelsel van griffierechten. Enerzijds ter vergroting van de transparantie van de met een beroep op de rechter gemoeide kosten. Anderzijds om een werklastvermindering voor de griffie van de gerechten te bewerkstelligen.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Wijze van evalueren en onderzoeksvragen
  3. De Wgbz volgens rechters en administratief medewerkers
  4. De gevolgen van de invoering van de Wgbz volgens rechtshulpverleners
  5. Hoogte van griffierechten en beroep op de rechter
  6. Inkomsten van en uitgaven aan civiele rechtspraak
  7. Samenvatting

Management summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Croes, M.T., Schaaf, J. van der, Tulder, F.P. van, Burema, D.J., Moolenaar, D.E.G., Os, R.M. van, Beerthuizen, M.G.C.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie griffierechten
Projectnummer:
2026
Operationele status:
Afgerond