Evaluatie Handhaven op Niveau

Staats- en bestuursrecht / Leerplicht

Evaluatie Handhaven op Niveau

Samenvatting

In de Begroting 2004 is aan de Tweede Kamer toegezegd dat het meerjarige beleidsprogramma ‘Handhaven op Niveau’ (HoN) zal worden geëvalueerd. Dit evaluatieonderzoek beantwoordt de volgende vragen:

  1. In welke mate zijn de ambities van de stuurgroep HoN gerealiseerd?
  2. In welke mate leveren de drie programmalijnen een bijdrage aan het realiseren van de ambities?
  3. Wat kan worden gezegd over het niveau van de naleving/handhaving van ordeningswetgeving in de periode 2000-2005 als gevolg van de activiteiten van de stuurgroep HoN? Wordt er bijvoorbeeld door gemeenten, provincies en waterschappen gestuurd op nalevingsniveaus en zo ja welke resultaten zijn bekend? 

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding en opzet van het onderzoek
  2. Achtergronden en ontwikkelingen Handhaven op Niveau
  3. Programmatisch handhaven
  4. De thema's
  5. Conclusies en slotbeschouwing
  6. Literatuur
  7. Bijlagen

Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bressers, H., Bruijn, Th. de, Fikkers, D.J., Stapersma, P.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Twente, CSTM (Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid)
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, Universiteit Twente
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.408

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid
Telefoon:
053 4893203
Fax:
053-4894850
E-mailadres:
secr@cstm.utwente.nl
Website:
www.utwente.nl/cstm

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Handhaven op Niveau
Onderzoeker(s):
Bressers, H.
Projectnummer:
1294
Operationele status:
Afgerond