Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij

Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij

onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling

Samenvatting

Vanaf 2002 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS), de Deltamethode Gezinsvoogdij. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de vordering van de landelijke implementatie van de Deltamethode Gezinsvoogdij en de effecten van de 'werkwijze Delta' op de duur van de ondertoezichtstellingen en het aantal en de duur van uithuisplaatsingen tijdens de OTS.

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting
Leeswijzer

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Discussie
Literatuur
Bijlagen
Recente Kohnstamm Instituut rapporten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stams, G.J.J.M, Top-van der Eem, M., Limburg, S., Vugt, E.S. van, Laan, P.H. van der
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-6813-906-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Kohnstamm Instituut
Telefoon:
020-5251226
Website:
www.kohnstamminstituut.uva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie implementatie nieuwe werkwijze gezinsvoogdij; (ondertoezichtstelling) bij bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen voor gezinsvoogdij
Projectnummer:
1696
Operationele status:
Afgerond