Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk

Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk

Een onderzoek naar de programmatheorie en de -uitvoering van de ITB harde kern en ITB-CRIEM

Samenvatting

ITB staat voor individuele trajectbegeleiding en is een intensieve vorm van (jeugd)reclassering, die vaak wordt opgelegd als alternatief voor een (deel van een) detentiestraf. Het doel van ITB is het voorkomen van recidive door vergroting van de sociale integratie en door verbetering van de persoonlijke vaardigheden van de jongere. Er zijn twee vormen te onderscheiden: ITB-HK (voor harde kern-jongeren) en ITB-CRIEM (voor jongeren uit etnische minderheden). Dit onderzoek is in eerste instantie beperkt tot het achterhalen van de programmatheorie en het uitvoeren van een programma-evaluatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De beoogde doelgroep
  3. De bedoelde interventies
  4. Indicaties van de werkzaamheid van het programma
  5. Landelijke inventarisatie ITB programma's
  6. De bereikte doelgroep
  7. De praktijk van de uitvoering
  8. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bijl, B., Beenker, L.G.M., Baardewijk, Y. van
Organisatie(s):
WODC, PI Research
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Intensieve Traject Begeleiding
Onderzoeker(s):
Bijl, B.
Projectnummer:
1160
Operationele status:
Afgerond