Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Samenvatting

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in ieder geval op de nationale naturalisatiedag, 24 augustus. Inmiddels zijn de naturalisandi en optanten verplicht om daarbij aanwezig te zijn. Het IND Informatie- Analyseinformatiecentrum (INDIAC) voert sinds eind 2006 de monitor naturalisatieceremonie uit.
De twee centrale onderzoeksvragen luiden:

  1. Op welke wijze is de naturalisatieceremonie ingevoerd in de gemeentelijke praktijk?
  2. Hoe beleven niet-westerse naturalisandi en optanten de naturalisatieceremonie, en is er iets te zeggen over een mogelijke verandering in hun verbondenheid met Nederland door het bijwonen van de ceremonie?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Literatuur
  3. Monitor naturalisatieceremonie
  4. Opzet van het kwalitatieve onderzoek
  5. Motieven voor naturalisatie
  6. Beleving van de ceremonie
  7. Verbondenheid met Nederland
  8. Algemene conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wubs, H., Galloway, A.M., Kulu-Glasgow, I., Holvast, N.L., Smit, M., Leupen, A. (medew.), Beenakkers, E.M.Th. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie naturalisatieceremonie (VROM)
Projectnummer:
1674
Operationele status:
Afgerond