Evaluatie nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering

Civiel recht en civiel proces / Studiefinanciering

Evaluatie nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering

Eindrapport

Samenvatting

Doel van het onderzoek is de nieuwe werkwijze bij de behandeling van geschillen over studiefinanciering en vergoeding van studiekosten, welke sinds januari 2001 van kracht is, te evalueren, teneinde in de praktijk gesignaleerde knelpunten op te kunnen lossen en te kunnen bepalen of de formatie voor de behandeling van studiefinancieringzaken op andere wijze verdeeld moet worden.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Soethout, J.E.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.968

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering
Onderzoeker(s):
Soethout, J.
Projectnummer:
1005
Operationele status:
Afgerond