Dierenwelzijn in het vizier

Dierenwelzijn in het vizier

De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

Samenvatting

Eind 2011 is de dierenpolitie ingevoerd en is het centrale Meldpunt 144 'red een dier' voor het publiek opengesteld. In dezelfde periode is een strenger strafvorderingsbeleid ten aanzien van verwaarlozing en mishandeling van dieren in werking getreden.
Dit onderzoek brengt in kaart op welke wijze de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in de periode rondom de invoering van de dierenpolitie gehandhaafd wordt. Daarbij is tevens getracht zicht te krijgen op de aard en omvang van verwaarlozing en mishandeling van dieren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar de dierenpolitie
  3. Omvang dierenwelzijnszaken
  4. Samenwerking op het gebied van dierenwelzijn
  5. De dierenpolitie in de praktijk
  6. Dierenwelzijn in de literatuur
  7. Samenvatting en conclusies
Summary
Referentielijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van, Hardeman, M., Bremmers, B., Ham, T. van, Wijk, A. van
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-75116-82-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie outcome dierenpolitie
Projectnummer:
2239
Operationele status:
Afgerond