Winkelboa's nader beschouwd

Winkelboa's nader beschouwd

Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal

Samenvatting

Om toezicht en handhaving in winkelgebieden te versterken en de afhandeling van winkeldiefstal bij ontdekking op heterdaad te versnellen heeft de Minister van Veiligheid en Justitie besloten tot een experiment met de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar voor winkelgebieden (‘winkelboa’). Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de ervaringen en bevindingen zullen worden gemonitord. Bij een positief oordeel op basis van de gegevens uit de pilot-gemeenten kan besloten worden tot landelijke invoering.
De evaluatie van de pilot met de winkelboa vindt plaats aan de hand van een planevaluatie, een procesevaluatie en een effectevaluatie. De probleemstelling omvat deze drie elementen en luidt als volgt:
Op welke wijze is de pilot met de winkelboa vormgegeven in de betrokken gemeenten? Welke ervaringen hebben de betrokken organisaties en ondernemers opgedaan tijdens de pilot? En, welke resultaten zijn behaald?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot boa in winkelgebieden
Projectnummer:
2288
Operationele status:
Afgerond