Electronic monitoring

Electronic monitoring

evaluatie pilots PI Ammerswiel en PI Bankenbosch

Samenvatting

De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord:

  1. Draagt toepassing van Electronic Monitoring in een meer grootschalige setting bij aan het vergroten van de veiligheid binnen de locaties Bankenbosch en Amerswiel?
  2. Zorgt Electronic Monitoring voor een vergroting van de efficiency van de personele inzet binnen de locaties Bankenbosch en Amerswiel in de avond- en nachtelijke uren?

Inhoudsopgave

Lijst van figuren
Lijst van tabellen

  1. Inleiding
  2. Elektronisch volgsystemen
  3. Bankenbosch
  4. Amerswiel
  5. Samenvatting en conclusies
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velde, R. te, Segers, J., Bekkers, R., Bilderbeek, R.
Organisatie(s):
WODC, Dialogic
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Dialogic
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dialogic innovatie & interactie
Telefoon:
030 2150580
Fax:
030 2150595
E-mailadres:
info@dialogic.nl
Website:
www.dialogic.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting
Onderzoeker(s):
Bilderbeek, R.
Projectnummer:
1395
Operationele status:
Afgerond