Evaluatie pilot zorginkoop voor de gedragsbeïnvloedende maatregel

Civiel recht en civiel proces / Inkoop

Evaluatie pilot zorginkoop voor de gedragsbeïnvloedende maatregel

Samenvatting

Binnen de Directie Forensische Zorg van DJI is de afdeling Zorginkoop (Dforzo) verantwoordelijk voor de inkoop van alle forensische zorg voor volwassenen in een strafrechtelijk kader. Dforzo verzorgt ook de inkoop van gedragsinterventies in het kader van de Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) voor jeugdigen. Het betreft hier een pilot, die is opgezet nadat in 2009 bleek dat er niet genoeg zorgaanbod was, vooral waar het erkende gedragsinterventies betreft. Vanwege dat tekort werd vaak afgezien van adviseren, eisen c.q. opleggen van de GBM.
Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoe het proces van zorginkoop voor de GBM verloopt in de praktijk, of hte doel - het landelijk tijdig beschikbaar komen van passende zorg - wordt bereikt en om te toetsen of de zorginkoop verloopt volgens plan.

Inhoudsopgave

Voowoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksaanpak
  3. Beleidslogica en theorie over zorginkoop
  4. De feiten: aanbod, gebruik, adviezen en opleggingen
  5. De zorginkoop GBM in de praktijk
  6. Knelpunten en meerwaarde zorginkoop
  7. Samenvatting en conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Hilhorst, N., Bijleveld, S. (medew.), Maarschalkerweerd, A. (medew.), Verweij, S. (medew.), Kleuver, J. de (medew.)
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot zorginkoop Dforzo
Projectnummer:
2111
Operationele status:
Afgerond