Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen

Politie en rechtshandhaving / Artsen

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen

Een onderzoek naar prevalentie

Samenvatting

Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van eventuele behandeling aan de orde omdat deze niet meer onder de reguliere zorgverzekering vallen maar voor rekening van DJI komen. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Resultaten
  4. Conclusies
  5. Discussie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leemrijse, C.J., Bongers, M., Nielen, M., Devillé, W.
Organisatie(s):
WODC, Nivel
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Nivel
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-6905-995-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Telefoon:
030 2729700
Fax:
030 2729729
E-mailadres:
nivel@nivel.nl
Website:
www.nivel.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilots voorlichting, screening en behandeling hepatitis C in detentie; pI Arnhem, PI Noordsingel
Projectnummer:
1700
Operationele status:
Afgerond