Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Civiel recht en civiel proces / Beroepscode

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Samenvatting

Met ingang van 1 juni 2004 werd de privacygedragscode verplicht gesteld voor alle recherchebureaus. In dezelfde maand zegde de Minister van Justitie een evaluatie van de privacygedragscode in 2006 toe aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek voorziet in deze toezegging. Het doel van het onderzoek is drieledig:

  1. vaststellen in welke mate recherchebureaus beschikken over de voorgeschreven privacygedragscode;
  2. vaststellen in welke mate zij in de praktijk voldoen aan de normen van de code;
  3. vaststellen of de code voldoet aan de gestelde doelen ten aanzien van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Recherchebranche en gedragscode
  3. Naleving privacygedragscode
  4. Reden voor (niet) naleving
  5. Conclusie

Bijlage : Methodeverantwoording
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, J., Dekkers, S., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.585

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie privacygedragscode recherchebureaus
Projectnummer:
1436
Operationele status:
Afgerond