Evaluatie van de strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers

Evaluatie van de strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers

Samenvatting

Doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de werking en toepassing van de strafvorderingsrichtlijn van het Openbaar Ministerie inzake geweld tegen beroepsbeoefenaars (waaronder politiepersoneel), slachtoffers van burgermoed en personen die in een afhankelijke situtatie tot de dader stonden. Deze richtlijn is per 1 december 2006 in werking getreden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Juridische analyse
  3. Analyse van OM-data: kwalificerende slachtoffers
  4. Analyse van OM-data: gekwalificeerde delicten
  5. Analyse van OM-data: overlap tussen kwalificerende slachtoffers en gekwalificeerde delicten
  6. Analyse van OM-dossiers en rechtbankverslagen
  7. Interviews met parket-secretarissen en officieren van justitie
  8. Conclusies

Samenvatting
Summary
Bijlage vragenlijst interviews

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aa, S. van der, Vorm, B. van der, Pemberton, A., Kesteren, J. van, Letschert, R.
Organisatie(s):
WODC, Int. Victimology Institute Tilburg (INTERVICT)
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-78886-20-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie richtlijn geweld beroepsbeoefenaars
Projectnummer:
1714
Operationele status:
Afgerond