Inspannen tegen XTC

Inspannen tegen XTC

Eerste meting: stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het staat met de inspanningen en de resultaten van de aanpak van synthetische drugs/XTC in 2002, het beginjaar van de intensivering van de aanpak volgens de nota “Samenspannen tegen XTC”? Het betreft de baselinemeting van het evaluatieonderzoek.
De nota bevat een breed scala aan beleidsvoornemens om te komen tot een aanzienlijke reductie van de productie van en handel in XTC.
De volgende vragen komen in dit rapport aan de orde:

 1. Welke inspanningen (input en proces) worden verricht door de verschillende actoren bij de bestrijding van XTC?
 2. Welke resultaten (output en outcome) worden behaald?
 3. Bestaat er een verband tussen (door actoren verrichte) inspanningen en (behaalde) resultaten?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Input
 3. Proces
 4. Output
 5. Outcome
 6. Actiepunten nota
 7. Verwachte resultaten
 8. Conclusies en aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Kruize, A., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen, Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2003
ISBN:
9077115420
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.004

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Samenspannen tegen XTC (vervolg)
Onderzoeker(s):
Snippe, J.
Projectnummer:
02.035D
Operationele status:
Afgerond