Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

Civiel recht en civiel proces / Bjz

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

Samenvatting

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Het korps Gelderland-Midden heeft ProKid ontwikkeld om een actuele risicotaxatie te maken van kinderen die mogelijk een criminele carrière (kunnen) ontwikkelen. Er is besloten deze methode uit te zetten in vier pilot regio´s: Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland, Brabant Zuid-Oost en Hollands Midden.
In dit evaluatieonderzoek staan 5 onderzoeksvragen centraal:

 1. Wordt het signaleringsinstrument ProKid gebruikt zoals bedoeld?
 2. Wat is het kortetermijnresultaat van ProKid?
 3. Wat is de meerwaarde van ProKid ten opzichte van bestaande werkprocessen op het gebied van Vroegsignaleren en Doorverwijzen?
 4. Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle landelijke uitrol?
 5. Is een landelijke uitrol van het instrument wenselijk?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksvragen en -aanpak
 3. Signaleringsinstrument ProKid
 4. Landelijk Werkproces Vroegtijdig Signaleren en Doorverwijzen
 5. Uitvoering van het werkproces met ProKid 
 6. Samenwerking ketenpartners
 7. Output-evaluatie
 8. Samenvatting en conclusies
Lijst met afkortingen
Begrippenlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Buysse, W., Loef, L., Dijk, B. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie signaleringsinstrumenten ProKid
Projectnummer:
1885
Operationele status:
Afgerond