Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Samenvatting

Ter implementatie van de Richtlijn nr. 2001/29 inzake - samengevat - auteursrecht in de informatiemaatschappij zijn de artikelen 29a (wettelijke bescherming van technische beveiliging) en 29b (wettelijke bescherming van elektronische gebruiksinformatie) in de Auteurswet opgenomen (met equivalenten in de Databankenwet en de Wet op de naburige rechten). Dit onderzoek evalueert deze regeling.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De bescherming in de Auteursrichtlijn
  3. Artikelen 29a en 29b van de Auteurswet
  4. Technische voorzieningen in de praktijk
  5. Analyse
  6. Samenvatting en conclusies

Bijlage
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Guibault, L., Mom, G.J.H.M.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IVIR), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.599

Bestelinformatie

Adres:
UvA Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Telefoon:
020 5253406
Fax:
020 5253033
E-mailadres:
ivir@ivir.nl
Website:
www.ivir.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie technische voorzieningen auteursrecht
Onderzoeker(s):
Guibault, L.
Projectnummer:
1638
Operationele status:
Afgerond