Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

Strafrecht en strafproces / Tuchtrecht

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

Samenvatting

De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. Destijds is gemeend dat de nakoming van voorschriften uit hoofde van de Wet MOT en de Wid deel uitmaakt van het beroepshandelen van de advocaten en notarissen. In dit onderzoek is nagegaan of met het stelsel van deels tuchtrechtelijke handhaving zoals dat is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij de dienstverleners uit aan tuchtrechtelijk onderworpen beroepen (advocaten, notarissen en accountants) een effectieve handhaving kan worden bereikt.

Inhoudsopgave

 1. Woord vooraf, praktische informatie en leeswijzer

  Deel I: Inleiding en theoretisch kader
 2. Inleiding
 3. Beleidsveronderstellingen
 4. Zelfregulering en handhaving; een korte theoretische beschouwing
 5. Tuchtrechtelijke handhaving in theoretisch perspectief

  Deel II: Empirie
 6. Het voldoen van verplichtingen van de WWFT en de dilemma's daaromtrent
 7. Aandacht voor en borging van integriteit
 8. Tuchtrecht

  Deel III: Analyse
 9. Slotbeschouwing
 10. Samenvattingen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Faure, M., Nelen, H., Philipsen, N.
Organisatie(s):
WODC, METRO, Universiteit van Maastricht
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
METRO, Universiteit Maastricht
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving van de Wet MOT/WID
Projectnummer:
1702
Operationele status:
Afgerond