Justitie in de wereld, op weg naar een interne balans

Politie en rechtshandhaving / Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken

Justitie in de wereld, op weg naar een interne balans

evaluatie van het internationale beleid van het ministerie van Justitie en DEIA in het bijzonder

Samenvatting

Het Ministerie van Justitie wil de komende jaren meer regie, coherentie en focus aanbrengen in de Europese en internationale justitie­samenwerking. In oktober 2006 is de directie Internationale en Europese Aangelegenheden (DEIA) van start gegaan. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de rol en invloed van Justitie en in het bijzonder de DEIA in EU- en bilaterale en multilaterale besluitvormingsprocessen. Daarbij komt de vraag aan de orde in hoeverre het werk van de DEIA bijdraagt aan de realisatie van overkoepelende Justitiedoelstellingen op internationaal terrein. Daarnaast kan het onderzoek bouwstenen opleveren voor een betere verankering van de internationale functie van Justitie en van de DEIA in het bijzonder. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Doel en opzet  van de evaluatie
  3. De internationale functie in de praktijk: besluitvorming
  4. De internationale functie in de praktijk: agendavorming
  5. De internationale functie: een contextanalyse
  6. Het internationale detacherings- en scholingsbeleid
  7. De ontwikkeling van directies internationale zaken: een vergelijkend perspectief
  8. Hoofdbevindingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zwaan, J.W. de, Nollen, S.J., Schout, J.A., Berge, M.M. van den, Dijken, A.J. van, Ginkel, B.T. van, Goudappel, F.A.N.J.
Organisatie(s):
WODC, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
Telefoon:
+ 31 (0)70-3245384
Fax:
+31 (0)70-3282002
E-mailadres:
info@clingendael.nl
Website:
www.clingendael.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van het beleid van Justitie en DEIA; eU-besluitvormingsprocessen op JBZ terreinen en bi- en multilaterale besluitvormingsprocessen
Projectnummer:
1672
Operationele status:
Afgerond