Gezinsbegeleiding in vrijwillig en gedwongen kader

Civiel recht en civiel proces / Vots

Gezinsbegeleiding in vrijwillig en gedwongen kader

Samenvatting

De kinderrechter heeft de bevoegdheid om een minderjarige onder toezicht van een bureau jeugdzorg te stellen. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig dat de gronden voor een ondertoezichtstelling (OTS) verscherpt. Eén van de voorwaarden voor de implementatie van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving is dat er een voldoende aanbod is van vormen van langdurige gezinsbegeleiding in het vrijwillige kader.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  • In beeld brengen of en in welke mate de rechter de OTS oplegt of verlengt, terwijl ouders doordrongen zijn van de problemen en bereid zijn om in vrijwillig kader gezinsbegeleiding te aanvaarden.
  • Zicht krijgen op het lokale, provinciale en landelijk gefinancierde aanbod aan vrijwillige langdurige gezinsbegeleiding en de eventuele knelpunten die verhinderen dat daarvan gebruik gemaakt kan worden.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beleidskader
  3. Onderzoeksvragen en aanpak
  4. Gezinsbegeleiding in gedwongen kader
  5. Factoren die een rol spelen bij opleggen en verlengen (v)OTS-zaken
  6. Gezinsbegeleiding in vrijwillig kader
  7. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Hilhorst, N., Broeders, A.-M., Loef, L. (medew.), maarschalkerweerd, A. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vrijwillige gezinsbegeleiding; de wenselijkheid van het creëren van een wettelijke titel voor het centrum met het oog op reguliere bekostiging. Met als inzet verlaging van de subsidie tot een maximum van € 250.000,--.
Projectnummer:
1787
Operationele status:
Afgerond