Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet

Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet

Samenvatting

Het kabinet-Rutte heeft het voornemen de tijdelijke Crisis- en Herstelwet (CHW), die op 1 januari 2014 vervalt, permanent te maken. De CHW bevat een reeks maatregelen gericht op de versnelling van de besluitvorming over bepaalde (categorieën van) infrastructurele projecten.
De probleemstelling van dit evaluatieonderzoek luidt als volgt:

  1. Dragen de tijdelijke instrumenten van Hoofdstuk 1 CHW bij  aan versnelling van de procedures voor de projecten aangewezen op grond van artikel 1.1 en artikel 1.2 CHW?
  2. In hoeverre hebben deze instrumenten en hun toepassing effect op de juridische kwaliteit van besluiten?
  3. In hoeverre is sprake van andere effecten van en knelpunten bij (het gebruik van) deze instrumenten?
  4. Lenen de tijdelijke instrumenten van de CHW zich voor toepassing op andere terreinen dan dat van de huidige CHW?

Inhoudsopgave

Leesvervangende samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridisch-normatief deelonderzoek
  3. Empirisch deelonderzoek
  4. Conclusies
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Marseille, A.T., Waard, B.W.N. de, Jansen, F.J., Graaf, K.J. de, Vos, N.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Tilburg
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Universiteit van Tilburg - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie bestuursprocesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet; afd. 1.2 CHW
Projectnummer:
2010
Operationele status:
Afgerond