Het spreekrecht in Nederland

Criminologie en victimologie / Spreekrecht

Het spreekrecht in Nederland

een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?

Samenvatting

In 2005 is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden ingevoerd. Het doel van het spreekrecht is slachtoffer en nabestaanden de gelegenheid te geven de gevolgen van het delict toe te lichten.
De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt:
In hoeverre pakt de Wet invoering spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden uit zoals zij primair voor de gerechtigden is bedoeld, namelijk als bijdrage aan het (begin van) herstel van emotionele schade door middel van erkenning? 

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet en methoden van onderzoek
  3. Voormeting: kwantitatieve survey
  4. Nameting: kwantitatieve survey
  5. Motieven en ervaringen in interviews
  6. Observaties ter berechting
  7. Conclusies
  8. Literatuur
Samenvatting
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lens, K., Pemberton, A., Groenhuijsen, M.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg, Intervict, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit Tilburg, Intervict
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-78886-85-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de invoering van de wet over spreekrecht
Projectnummer:
1676
Operationele status:
Afgerond