Evaluatie van de Koppelingswet

Evaluatie van de Koppelingswet

Een onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van de Koppelingswet

Samenvatting

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet heeft een grootschalige evaluatie van die wet plaatsgevonden. De resultaten daarvan worden in dit verslag weergegeven. Dit betreft de beleidsterreinen Justitie, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Volkshuisvesting. Het onderzoek heeft bestaan uit zes deelstudies: I: het illegale circuit in kaart; II: Instantie-onderzoek; III: Juridische analyse; IV: Cijfermateriaal illegaliteit/migratie; V: Verzamelen van feitelijke/cijfermatige indicaties voor effectiviteit en efficiency per beleidsterrein; VI: Surveys effectiviteit, efficiency en legitimiteit. De inhoud van het rapport is als volgt: 1) Inleiding, vraagsteling en verantwoording; 2) Werking van de wet in de praktijk; 3) Draagvlak voor de wet; 4) Uitvoerbaarheid van de Koppelingswet; 5) Effecten van de wet; 6) De Koppelingswet geëvalueerd.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Werking van de wet in de praktijk
  3. Draagvlak voor de wet
  4. Uitvoerbaarheid van de Koppelingswet
  5. Effecten van de wet
  6. De Koppelingswet geëvalueerd

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Fahrenfort, M., Geerlof, J., Gelderloos, W., Gier, M. de, Groeneveld, K., Jansen, W., Kock, K., Kolar, C., Sipkes, L., Straathof, R.
Organisatie(s):
B&A Groep, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.479

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de Koppelingswet
Projectnummer:
98.095
Operationele status:
Alleen publicatie