Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Een preventieprogramma voor 12-15 jarige VMBO scholieren dat partnergeweld beoogt te voorkomen

Samenvatting

Een substantieel deel van de jongeren komt in hun relatie in aanraking met een vorm van partnergeweld. Om jongeren hiertegen te beschermen heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met Movisie, Riagg Zwolle en Parnassia het preventieprogramma Stay in Love+ ontwikkeld. Doelen van het programma zijn het bevorderen van een negatieve attitude t.o.v. partnergeweld, het vermeerderen van kennis over partnergeweld en het stimuleren van sociale vaardigheden voor het oplossen van interpersoonlijke problemen in een partnerrelatie. In dit rapport staan de drie onderzoeksvragen centraal:

  1. Is het Stay in Love+ programma uitgevoerd zoals dat door de programmamakers is bedoeld (programma-integriteit)?
  2. Heeft deelname aan het Stay in Love+ programma positieve effecten op de attitude, kennis en of sociale vaardigheden van jongeren m.b.t. partnergeweld?
  3. Zijn deze effecten van het Stay in Love+ programma afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering van dit programma en van bepaalde jongerenkenmerken (sekse, leeftijd, mate van empathie, niveau van moreel redeneren)?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding en achtergrond
  2. Methode
  3. Resultaten: Programma-integriteit
  4. Resultaten: Effecten van Stay in Love+
  5. Conclusies en discussies
  6. Referenties
  7. Samenstelling Begeleidingscommissie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kempes, M.M., Pelt, L. van, Beerthuizen, M.G.C.J., Boom, J., Brugman, D.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de pilots Stay in love Plus
Projectnummer:
1799
Operationele status:
Afgerond