Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Wetgeving en beleid / Awb

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Samenvatting

Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij niet tijdig handelen (afdeling 8.2.4a Awb). Er is nagegaan of en in welke mate deze instrumenten zijn ingezet en vervolgens of deze drie instrumenten inderdaad hebben bijgedragen aan het bespoedigen van besluitvorming door bestuursorganen. Daarnaast is onderzocht of deze instrumenten een toename of afname van de regeldruk hebben veroorzaakt. Ten derde is onderzocht of en zo ja welke knelpunten zich in de praktijk hebben voorgedaan bij de inzet van deze instrumenten.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Dwangsom bij tijdig niet beslissen
  3. Beroep bij niet tijdig beslissen
  4. Lex silencio positivo
  5. Beantwoording onderzoeksvragen over werking en effectiviteit
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schueler, B.J., Blekemolen, M., Duijkersloot, A.P.W., Modderman, C.B., Ortlep, R., Scholtes, H.H.M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid , Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers, WODC
Plaats uitgave:
Oisterwijk
Uitgever:
Wolf Legal Publishers
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-94-6240-067-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de werking van de lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
Projectnummer:
2172
Operationele status:
Afgerond