Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing

evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wvbg) zijn in het Wetboek van Strafvordering (Sv) algemene bevoegdheden tot het vorderen van gegevens opgenomen. De evaluatie van de Wvbg richt zich op vier hoofdvragen:

 1. In welke mate en ten behoeve waarvan wordt een beroep op de Wvbg gedaan?
 2. Wordt de wet toegepast zoals bedoeld en omschreven door de wetgever?
 3. Worden de waarborgen die zijn opgenomen in de Wbvg nageleefd?
 4. Hoe functioneert de Wvbg vanuit het perspectief van de gegevensverstrekkers?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van gebruikte afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. De totstandkoming van de Wbvg
 3. De inhoud van de Wvbg
 4. De verhouding van de Wvbg tot andere bevoegdheden
 5. Het opsporingsproces in relatie tot de Wbvg
 6. Het beroep op de Wbvg: omvang, aard en procedures
 7. De toepassing van de wet: perspectief van gegevensvragers
 8. De toepassing van de wet: het perspectief van de gegevenshouders
 9. Algemeen besluit
Summary
Bijlagen
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spapens, T., Siesling, M., Feijter, E. de
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-408-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens
Projectnummer:
1813
Operationele status:
Afgerond