Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd

Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd

Samenvatting

Forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een justitiële beslissing, waarvan de uitkomst op de een of andere manier ter toetsing van een rechterlijke instantie kan komen. Forensische diagnostiek kan psychologisch en/of psychiatrisch van aard zijn. Bij minderjarigen kan forensische diagnostiek zowel ten behoeve van een strafrechtelijk als een civielrechtelijk verzoek plaatsvinden. De uitvoering van forensische diagnostiek gaf in het verleden regelmatig aanleiding tot kritiek. Sinds 1 januari 2005 geldt voor het laten uitvoeren van forensische diagnostiek bij minderjarigen een landelijk vastgestelde werkwijze. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:
In welke mate en op welke wijze werken betrokken partijen met het Landelijk Kader, welke knelpunten doen zich daarbij voor en hoe verhoudt zich dit tot de in het verleden geconstateerde problemen?

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg
 3. Onderzoeksopzet
 4. Forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader volgens het Landelijk Kader
 5. Aantallen en doorlooptijden van forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader
 6. Werken volgens het Landelijk Kader bij forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader
 7. Conclusies forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader
 8. Forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader volgens het Landelijk Kader
 9. Forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader: aantallen en doorlooptijden
 10. Werken volgens het Landelijk Kader bij forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader
 11. Conclusies forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader
 12. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Komen, M., Nauta, O., Dijk, B. van (medew.), Maarschalkerweerd, A. (medew.), Groot, M. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie nieuwe werkwijze op basis van het landelijk kader forensische diagnostiek jeugd
Projectnummer:
1400
Operationele status:
Afgerond